عندما افتح ملف ماكس بيطلعلي هكد هاهي
An errur has occurred and the application will now close. Do you want to attempt to save a copy of the current scene ?وشكرااااااااااااااااااااا ااااااااااااا